Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Στο πλαίσιο της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027, σας προσκαλούμε σε τηλεδιάσκεψη την
ερχόμενη Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:30.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom (https://www.zoom.us),
επιλέγοντας “JOIN A MEETING” και χρησιμοποιώντας ως Meeting ID το 415 837 7863 και
ως password το 8888. Δεν χρειάζεται εγγραφή.

Για την τεχνική διευκόλυνση της τηλεδιάσκεψης παρακαλούμε όπως προωθήσετε τα
παραπάνω στοιχεία σύνδεσης σε όσους/όσες συνεργάτες/συνεργάτριές σας θεωρείτε ότι πρέπει
να συμμετάσχουν, καθώς επίσης και να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Υπενθυμίζουμε ότι, έως τις 12 Οκτωβρίου 2021, μπορείτε να υποβάλετε απόψεις και
προτάσεις στη σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας
(http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=13064) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
https://espa3.pepna.gr, στην οποία θα βρείτε το 1ο Σχέδιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο
2021-2027».

Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Πρόσκληση σε Διαβούλευση ΠΠ ΝΑ