Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ταχ. διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Σύρος, αρμόδιος Βαγγέλης Αραγιάννης, τηλ. 22813 60823), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση  32666/ΕΥΘΥ 324 / 23.03.2015 (ΦΕΚ 717/24.4.2015):

α) Ανακοινώνει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης της Υπηρεσίας μας, στη διεύθυνση https://espa3.pepna.gr/enarksi-diavouleysis-gia-tin-stratigiki-meleti/. Η ΕΥΔ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως βρίσκεται αναρτημένη στην προαναφερθείσα διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (9 Απριλίου 2022).

Δείτε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 εδώ.