Καλως Ήλθατε στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η παρούσα πλατφόρμα αποτελεί εργαλείο πληροφόρησης και ενημέρωσης της κοινωνίας των πολιτών και των φορέων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.
Φιλοξενεί όλο το υλικό που σχετίζεται με τις διαθέσιμες προς αξιοποίηση και αναγκαίες προς υιοθέτηση στρατηγικές επιλογές πολιτικής και το κανονιστικό πλαίσιο που τις διέπει, που θα οδηγήσουν στην εκπόνηση του νέου Περιφερειακού Προγράμματος των νησιών του Νοτίου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑΙΓ) 2021-2027 θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και από εθνικούς πόρους.
Φιλοδοξεί παράλληλα να αποτελέσει το βήμα έκφρασης των απόψεων των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβούλευσης που θα αναπτυχθεί σταδιακά ανά πεδίο πολιτικής ή αναπτυξιακή προτεραιότητα της Περιφέρειας και μέχρι την τελική υιοθέτηση της δομής και του περιεχομένου του νέου Προγράμματος.
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης θα αποτελέσουν αντικείμενο τεχνικής επεξεργασίας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο, καθώς και αξιολόγησης και αξιοποίησής τους από την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.

Κείμενο Βασικών Αρχών Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021- 2027 – Δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο της διαδικασίας  διαμόρφωσης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 η Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος εκπόνησε κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper), που εστιάζει στις βασικές επιλογές στρατηγικής και στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική του νέου Προγράμματος (Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις).

Το Concept Paper αποτελεί τη βάση διαβούλευσης τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας, όσο και μεταξύ της Περιφέρειας και των Εθνικών Αρχών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της εταιρικής σχέσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς διαχείρισης και υλοποίησης έργων καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους επί της στρατηγικής και αρχιτεκτονικής του νέου Προγράμματος, καθώς και προτάσεις περαιτέρω εξειδίκευσης των προς υλοποίηση Κατηγοριών Δράσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ CONCEPT PAPER (Κείμενο Βασικών Αρχών)

Συνοπτικές πληροφορίες για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Διαβάστε Περισσότερα >>

Πρόσφατα

Παράταση προθεσμίας για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις της περιόδου 2021-2027 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2/2021