Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τα Μικρά Νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων – Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027

Ο όρος Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) χρησιμοποιείται όταν εφαρμόζουμε μια συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική σε κάποια επιλεγμένη περιοχή. Στην πράξη η ΟΧΕ είναι ένα σύνολο έργων, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένο στόχο της στρατηγικής και όλα μαζί συμβάλλουν στη  βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης στην περιοχή, την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας στρατηγικής απαιτεί την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διάγνωση αναγκών, τον καθορισμό προτεραιοτήτων, τη διατύπωση γενικών και ειδικών στόχων και τον καθορισμό των δράσεων που τους εξυπηρετούν.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, περιλαμβάνει και τη δράση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη μικρών νησιών της Περιφέρειας. Αναλυτικότερα προβλέπεται η εφαρμογή δύο επιμέρους στρατηγικών ΟΧΕ: μιας για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και μιας για τα μικρά νησιά των Κυκλάδων. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο μαζί είναι 25 εκ. €, ενώ μικρά νησιά θεωρούνται εκείνα που έχουν πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (με βάση την απογραφή του 2011[1]).

Η Α’ Φάση του έργου εκπόνησης των δύο επιμέρους στρατηγικών είχε ως αντικείμενο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναπτυξιακών αναγκών των μικρών νησιών σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, με σκοπό την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και των στόχων που τέθηκαν. Η ολοκλήρωση της Α’ Φάσης οδήγησε στον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων των δύο περιοχών παρέμβασης και στον σχεδιασμό της βασικής δομής των δύο Στρατηγικών ΟΧΕ – σε Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό ανοίγει η παρούσα ηλεκτρονική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, μέσω της οποίας θα αξιολογηθεί η Δομή της Στρατηγικής ΟΧΕ κάθε χωρικής ενότητας, όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι τώρα.

Το Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και εργαζομένων (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), αναπτυξιακούς φορείς και λοιπές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών των μικρών νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων αντίστοιχα.

Οι φορείς καλούνται να αξιολογήσουν τον βαθμό στον οποίο αποτελεί προτεραιότητα κάθε ένας από τους στόχους που έχουν τεθεί, τη σημαντικότητα των αξόνων προτεραιότητας που σχεδιάστηκαν και τέλος τον αντίκτυπο που θα έχουν επιμέρους στόχοι στην επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής.

Οι φορείς παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους το αργότερο έως τις 20.12.2023.

[1] Πρόκειται για τα νησιά:
Δωδεκάνησα: Αγαθονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Κάσος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Τέλενδος, Τήλος, Χάλκη, Ψέριμος
Κυκλάδες: Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κουφονήσια, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σχοίνουσα, Φολέγανδρος

Έναρξη διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ταχ. διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Σύρος, αρμόδιος Βαγγέλης Αραγιάννης, τηλ. 22813 60823), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση  32666/ΕΥΘΥ 324 / 23.03.2015 (ΦΕΚ 717/24.4.2015):

α) Ανακοινώνει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης της Υπηρεσίας μας, στη διεύθυνση https://espa3.pepna.gr/enarksi-diavouleysis-gia-tin-stratigiki-meleti/. Η ΕΥΔ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως βρίσκεται αναρτημένη στην προαναφερθείσα διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sec.dipa@prv.ypeka.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής (9 Απριλίου 2022).

Δείτε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 εδώ.

 

Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη διαβούλευσης σχετικά με το Σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

Στο πλαίσιο της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027, σας προσκαλούμε σε τηλεδιάσκεψη την
ερχόμενη Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:30.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom (https://www.zoom.us),
επιλέγοντας “JOIN A MEETING” και χρησιμοποιώντας ως Meeting ID το 415 837 7863 και
ως password το 8888. Δεν χρειάζεται εγγραφή.

Για την τεχνική διευκόλυνση της τηλεδιάσκεψης παρακαλούμε όπως προωθήσετε τα
παραπάνω στοιχεία σύνδεσης σε όσους/όσες συνεργάτες/συνεργάτριές σας θεωρείτε ότι πρέπει
να συμμετάσχουν, καθώς επίσης και να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο,
ιδιότητα, δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Υπενθυμίζουμε ότι, έως τις 12 Οκτωβρίου 2021, μπορείτε να υποβάλετε απόψεις και
προτάσεις στη σχετική πλατφόρμα της Περιφέρειας
(http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=13064) και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
https://espa3.pepna.gr, στην οποία θα βρείτε το 1ο Σχέδιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο
2021-2027».

Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Πρόσκληση σε Διαβούλευση ΠΠ ΝΑ

Δημόσια ανοικτή διαβούλευση επί του 1ου Σχεδίου του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027

Σε συνέχεια των ενεργειών σχεδιασμού με στόχο την κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εγκαινιάζει ευρεία δημόσια ανοικτή διαβούλευση του 1ου Σχεδίου του Προγράμματος, έως την επίσημη υποβολή του στην Ε.Ε. που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου 2021.

Στην παρούσα πλατφόρμα πέραν του Σχεδίου αναρτάται και σύνοψη με τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού του υπό κατάρτιση Προγράμματος.

Πρόσκληση σε Διαβούλευση

Σχέδιο ΠΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027

ΣΥΝΟΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΠ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027

Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 προβλέπεται να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρειας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών όλων των Στόχων Πολιτικής της ΕΕ:

 • Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας
 • Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
 • Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
 • Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο ΠΠ ΝΑ 2021-2027 ανέρχονται στα €357,36 εκ., προϋπολογισμός αυξημένος κατά 2,1 φορές σε σχέση με το τρέχον Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νότιο Αιγαίο 2014-2020.

Οι λοιπές ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας ικανοποιούνται με τη συνδρομή των επτά Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις πέντε επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, καθώς και του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, για την ανάλυση και τη διατύπωση παρατηρήσεων και την παροχή ανατροφοδότησης, με στόχο την εξειδίκευση των κατηγοριών δράσεων που θα προταθούν προς υλοποίηση στη βάση των επιλέξιμων δράσεων των Στόχων της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και την εξειδίκευση του προϋπολογισμού σε επίπεδο ειδικού στόχου.

Η διαδικασία διαβούλευσης συμπεριλαμβάνει και τη διακίνηση του σύντομου ερωτηματολογίου που ακολουθεί.
Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τον χρόνο σας για τη συμπλήρωσή του και την παράθεση των απόψεων / προτάσεών σας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην εξειδίκευση του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

 

CONCEPT PAPER (Κείμενο Βασικών Αρχών)

Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027

CONCEPT PAPER (Κείμενο Βασικών Αρχών)

 

Το παρόν Concept Paper εκπονήθηκε από την Ομάδα Σχεδιασμού του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027, που συγκροτήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 3678/29.12.2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και αποτελεί τη βάση διαβούλευσης τόσο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας, όσο και μεταξύ της Περιφέρειας και των Εθνικών Αρχών στο πλαίσιο κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Εστιάζει στις βασικές επιλογές στρατηγικής και στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Προγράμματος (Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας, Ειδικοί Στόχοι, Ενδεικτικές Δράσεις).

Σύμφωνα με την 2η Εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027, το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027 (ΠΠ ΝΑ 2021-2027) προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 της χώρας, πρώτο σχέδιο του οποίου έχει σταλεί προς διαβούλευση στα όργανα της ΕΕ.

Το σύνολο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 καλούνται να υπηρετήσουν τους παρακάτω πέντε (5) Στόχους της νέας πολιτικής συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, που πρακτικά αποτελούν τα πεδία στα οποία η ΕΕ είναι σε καλύτερη θέση να παράγει αποτελέσματα:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας

Στόχος Πολιτικής 2:   Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Στόχος Πολιτικής 3:   Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Στόχος Πολιτικής 5:   Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ CONCEPT PAPER (Κείμενο Βασικών Αρχών)

Eleanor helps business reach one million turnover

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενόψει της κατάρτισης του νέου Περιφερειακού Προγράμματος της προγραμματικής περιόδου (ΠΠ) 2021-2027 κηρύσσει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τις Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) που θα υιοθετηθούν και αναπτυχθούν στην Περιφέρεια την  περίοδο αυτή.

Η χωρική ανάπτυξη των περιοχών της Ευρώπης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο εντάσσεται στον διακριτό Στόχο Πολιτικής ΣΠ5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών», και προβλέπεται να εξυπηρετήσει τους παρακάτω δύο (2) Ειδικούς Στόχους:

 • ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές
 • ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

Σύμφωνα με το Σχέδιο των Κανονισμών της ΕΕ για τη νέα ΠΠ, για να μεγιστοποιηθεί η συμβολή στην εδαφική ανάπτυξη, οι δράσεις στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές, με τη χρήση των παρακάτω χωρικών εργαλείων:

 1. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), που αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων και διακρίνονται σε:
 • Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ),
 • Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές
 1. Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ), που αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες (βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, δηλαδή «από τη βάση προς την κορυφή»).

Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία που χρηματοδοτούν τις ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές είναι τα ακόλουθα:

 • ΟΧΕ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ καθώς και το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ
 • ΤΑΠΤΟΚ: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, Ταμείο Συνοχής, ΤΔΜ καθώς και το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ.

Σημειώνεται ότι, οι ολοκληρωμένες εδαφικές στρατηγικές μπορούν να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο και όλων των λοιπών (τεσσάρων) Στόχων Πολιτικής της ΠΠ 2021-2027 που αφορούν στην Έξυπνη, Πράσινη, Διασυνδεδεμένη και Κοινωνική Ευρώπη.

Παράλληλα, ο εθνικός σχεδιασμός για την επόμενη προγραμματική περίοδο προβλέπει την υιοθέτηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε τέσσερις (4) κατηγορίες/τύπους περιοχών:

 1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια. Ως αστικές περιοχές νοούνται:
  • Αστικές περιοχές με πρόβλεψη για ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια
  • Οικιστικές ενότητες (λειτουργικές περιοχές) ή πόλεις που αναπτύσσονται σε μία ή περισσότερες Δημοτικές Ενότητες και με πληθυσμό > 50.000 κατοίκων (δεν προσφέρεται αυτός ο τύπος περιοχών για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
  • Πόλεις-έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων που δεν καλύπτονται από τα παραπάνω, με σημαίνοντα λειτουργικό ρόλο αστικού κέντρου
 2. Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών (ΟΧΕ, ΤΑΠΤΟΚ) στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κρίνεται σκόπιμη η επιλογή ΤΑΠΤΟΚ με χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ).
 3. Εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους.
 4. Ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας (δεν προσφέρετε αυτός ο τύπος περιοχών για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Η επιλογή των περιοχών εφαρμογής θα λαμβάνει υπόψη το χωρικό πρότυπο και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις του χωρικού σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και θα αναφέρεται στα Προγράμματα ή θα γίνει κατόπιν διαδικασίας ανοικτής πρόσκλησης και αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι, η ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής αποτελεί κύρια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προτεραιότητα επόμενα αποτελεί η αξιοποίηση στη νέα προγραμματική περίοδο των χωρικών εργαλείων ως μέσο για την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που δημιουργούν τα γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά/φυσιογνωμία των νησιών της (τριπλή “περιφερειακότητα”, ασυνέχεια του χώρου, έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και αντίστοιχα διαφοροποιημένες ανάγκες) και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των χωρικών ενοτήτων της.

Το παρόν Ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς εκπροσώπησης  των επιχειρήσεων και εργαζομένων (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), αναπτυξιακούς φορείς και λοιπές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών.

Σκοπό έχει τη συλλογή προτάσεων και ιδεών προσέγγισης των επιλογών πολιτικής εδαφικής ανάπτυξης που είναι σκόπιμο να υιοθετήσει το Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027.

Οι φορείς που καλούνται να συμπληρώσουν το παρόν Ερωτηματολόγιο παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους το αργότερο έως την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021.

 

Παράταση προθεσμίας για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις της περιόδου 2021-2027 έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2/2021