Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων για τα Μικρά Νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων – Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), αποτελούν εργαλείο εφαρμογής αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων (place based strategies) με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης, την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών και τη διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στο πλαίσιο επίτευξης της αειφορίας σε όλα τα επίπεδα (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον).

Καθώς η ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής αποτελεί κύρια στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 επιδιώκεται η αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων ως μέσο για:

  • την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που δημιουργούν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά/φυσιογνωμία των νησιών (τριπλή “περιφερειακότητα”, ασυνέχεια του χώρου, έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και αντίστοιχα διαφοροποιημένες ανάγκες)
  • και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των χωρικών ενοτήτων της.

Στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 5 και της Προτεραιότητας 6 του ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, περιλαμβάνεται δράση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αναλυτικότερα προβλέπεται η εφαρμογή δύο στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), συνολικού προϋπολογισμού 25 εκ. €, μια για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου και μια για τα μικρά νησιά των Κυκλάδων, δηλαδή τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους με βάση την απογραφή του 2011.[1]

Η Α’ Φάση του έργου εκπόνησης των δύο Στρατηγικών ΟΧΕ είχε ως αντικείμενο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των αναπτυξιακών αναγκών των μικρών νησιών σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα στοχεύοντας στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και των στόχων των δύο μελετών. Η ολοκλήρωση της Α’ Φάσης οδήγησε στον προσδιορισμό των στρατηγικών στόχων των δύο περιοχών παρέμβασης και στην Αρχιτεκτονική των δύο Στρατηγικών ΟΧΕ – σε Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους. Η Στρατηγική αυτή τίθεται υπόψιν των τοπικών κοινωνιών μέσω της παρούσας δημόσιας ανοικτής ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Το Ερωτηματολόγιο που ακολουθεί απευθύνεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και εργαζομένων (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), αναπτυξιακούς φορείς και λοιπές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών των μικρών νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων αντίστοιχα, και αφορά την αξιολογική τους άποψη επί της Δομής της Στρατηγικής ΟΧΕ της χωρικής τους ενότητας.

Οι φορείς που καλούνται να συμπληρώσουν το παρόν Ερωτηματολόγιο παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους το αργότερο έως την ……….

[1] Πρόκειται για τα νησιά:
Δωδεκάνησα: Αγαθονήσι, Αρκοί, Αστυπάλαια, Κάσος, Λειψοί, Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Τέλενδος, Τήλος, Χάλκη, Ψέριμος
Κυκλάδες: Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Δονούσα, Ηρακλειά, Θηρασιά, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Κουφονήσια, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σχοίνουσα, Φολέγανδρος