Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε σε θέματα που αφορούν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Σχεδιασμού

Κατευθύνσεις πολιτικής / Θεσμικό πλαίσιο / Κείμενα Πολιτικής Συνοχής

Διαβάστε Περισσότερα >>

Εθνικό Πλαίσιο Σχεδιασμού

Σχέδιο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 / Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές

Διαβάστε Περισσότερα >>

Μελέτες / Έρευνες / Υλικό

Υλικό υποστήριξης του σχεδιασμού

Διαβάστε Περισσότερα >>

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις - εργαλεία σχεδιασμού 2021-2027

Διαβάστε Περισσότερα >>